Welkom in het Dorpscentrum te Vogelwaarde

Brengt mensen samen

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


Welkom op de website van het Dorpscentrum te Vogelwaarde.

De plannen om te komen tot het bouwen van een nieuw gemeenschapshuis voor de dorpen Boschkapelle, Stoppeldijk en Hengstdijk kent zijn ontstaansgeschiedenis medio 1966. In 1967 is de stichting opgericht, waarbij de voornoemde dorpen waren vertegenwoordigd. De eerste bestuursleden die de stichting hebben opgericht, waren de heren W. Lambert (voorzitter), A. Warrens (secretaris), W. Gelderland (penningmeester), P. van den Bosch, E. Schelfhout, P. de Rooij en O. Vosveld als adviseur. Er was destijds dringend behoefte aan een nieuw dorpshuis, aangezien de voormalige dorpshuizen te Stoppeldijk en Boschkapelle niet beschikten over de nodige accomodatie. Tevens waren beide gebouwen in slechte staat van onderhoud. In 1971 hebben alle verenigingen binnen de dorpskern hun intrede gedaan in het Dorpscentrum. De oude gemeenschapshuizen van Boschkapelle resp Stoppeldijk zijn toen ook verkocht.

Het Dorpscentrum wordt beheerd door de Stichting Dorpscentrum Vogelwaarde. De stichting heeft als doel het beheren en exploiteren van het gebouw en daarin aanwezige ruimten, voor educatieve,culturele en welzijnsactiviteiten.In 2012 heeft er een grondige renovatie plaatsgevonden en hebben nieuwe gebruikers, die voorheen hun plek aan andere panden hadden, hun intrek genomen in het geheel vernieuwde Dorpscentrum.

Onderstaand treft u het overzicht aan van het verloop voorafgaande aan de tot standkoming van het "Dorpscentrum Vogelwaarde".


Chronologisch overzicht

De verbouwing is mede tot stand gekomen door subsidie van:
VSB Fonds

oranjefonds

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europa investeert in zijn platteland

rabologo


Vitaal platteland
gem hulst